Gi ditt bidrag til håndvask i Moria – solidaritet uten grenser!

Vær med å støtte Solidaritetsforeningen Sjøstjerne og Starfish Foundation sitt prosjekt med å sette ut håndvask-stasjoner i Morialeiren.

I Morialeiren på Lesvos lever det i dag over 20 000 flyktninger i en leir beregnet på ca.3000. De mangler alt – sanitære fasiliteter, helsetjenester, mat og husvære. De mangler også solidaritet fra resten av verden. Håndhygiene er et av de viktigste tiltak i kampen mot spredning av coronasmitte. Bli med og støtt et enkelt og livreddende tiltak. La oss sammen strekke solidariteten litt lenger!

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne driver solidaritetsarbeid for mennesker i nød på Lesvos. Vi samarbeider med Starfish Foundation, som er en offentlig registrert hjelpeorganisasjon drevet av lokalbefolkningen på Lesvos. Alle innsamlede midler går direkte til Starfish sitt arbeide.

Vipps: nr 539535.

Kontonr: 1506 14 56934.

Tusen takk for at du vil være med å hjelpe flytningene i Moria!

Velkommen til solidaritetsseminar om empati, 30. mars på OsloMet

Empatiens begrensninger og betydning for moralen.

Velkommen til et viktig og inspirerende solidaritetsseminar med:

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo.

Per Nordtvedt, sykepleier og professor emeritus i medisinsk etikk, Senter for medisinsk etikk, UiO.

Empati gir oss mulighet for innlevelse i andres situasjon og er av grunnleggende betydning for moral og etiske begrunnelser. Empatievnen er et produkt av evolusjon og menneskelig sosialisering i samvær med andre; takket være andres empati kan jeg selv utvikle empati.

At empatievnen utvikles i samspillet med nære andre reiser spørsmålet om dens rekkevidde: hvor langt rekker den utover den nære kretsen og henimot andre som er ukjente og anonyme, ansiktsløse og fjerne? Kan den omfavne grupper av andre eller må den alltid orientere seg mot den enkelte? Historien har lært oss at empatien kan være nærsynt og den kan svikte. Den kan påvirkes og brytes ned som følge av gruppepress og/eller propaganda av ideologisk og politisk art. Empatien er både uunnværlig og skjør.

Foredragene vil belyse empatiens rolle i moralen, med særlig henblikk på ansvaret for våre nære og for global rettferdighet. Foredragene vil også belyse hvor galt det kan gå når empatien svikter.

Sted: OsloMet, Falbes gate 5, 0170, 1.etg. Rom 120. https://kart.1881.no/oslo/0170-oslo/falbes-gate-5

Tid: 30. mars 2020 kl. 09-12.

Det vil bli solgt boller og holdt utlodning. Inngangspris er kr. 100,- – vi har Vipps.

De økonomiske bidragene vil gå uavkortet til vår søsterorganisasjon Starfish Foundation sitt arbeid for mennesker på flukt på øya Lesvos, Hellas.

Starfish Foundation: http://www.asterias-starfish.org/en/

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne: https://sjostjerne.com/   

Facebook: https://m.facebook.com/solidaritetsforeningensjostjerne

Hilsen foreningens styre ved Marit Borg, Trude Klevan, Anna-Sabina Soggiu, Karin Haukalid og Bengt Karlsson.