Rene hender i Moria – hjelpen kommer frem

4000 par med hender blir nå vasket daglig i Moria. Håndhygiene er avgjørende i bekjempelsen av Covid 19, men hva gjør man der hvor mulighetene for håndvask er nærmest ikke-eksisterende? Vi i Sjøstjerne er stolte og glade over å støtte Starfish Foundation sitt prosjekt «Safehands». Ved hjelp av innsamlede midler er det nå etablert fire håndvask-stasjoner i Moria og planen er å øke antallet.

Hver stasjon består av en 25 liters tanker med kran. Beboerne i leiren tar selv ansvar for den daglige driften. Starfish kjører skytteltrafikk til og fra leiren og sørger for påfyll av vann i tankene.

Støtte fra Sjøstjerne bidrar også til utdeling av babybokser som inneholder nødvendig utstyr til nyfødte babyer. Starfish er ukentlig inne i leiren og deler ut disse boksene. I en ekstremt utfordrende hverdag betyr enkle tiltak som disse mye.

Tusen takk til alle som har bidratt. Vi håper dere vil være med og støtte dette viktige arbeidet videre.