Gi din støtte til rene hender i Moria – en liten gjerning med stor betydning!

I Moria er frykten stor for at koronasmitten skal spre seg nå som Hellas gradvis slipper opp de strenge smitteverntiltakene. Håndvask er et effektiv og rimelig tiltak for å forhindre spredning av Corona og andre sykdommer.

Bli med og støtt Solidaritetsforeningen Sjøstjerne og Starfish Foundation sitt prosjekt «Safehands». Ved hjelp av innsamlede midler er det nå allerede etablert flere håndvask-stasjoner i Moria og det jobbes med å øke antallet. I de mest utilgjengelige områdene av leiren settes det ut såkalte Tippy Taps – enkle og funksjonelle installasjoner for håndvask.

Mens norske og andre lands myndigheter diskuterer hvordan man skal møte flyktningkrisen, leves hverdagen i Moria – en hverdag der folk mangler det meste. I en ekstremt utfordrende situasjon kan en liten gjerning ha stor betydning. Vi ser at hjelpen kommer frem og at den gjør en forskjell.

Alle bidrag tas imot med stor takk.

Vipps: 539535

Kontonr: 1506 14 56934