Gi en gave til noen som ofte blir glemt!

I september 2020 brant flyktningeleiren Moria på Lesvos i Hellas ned. Over 13 000 mennesker mistet sitt tilholdssted og det lille de eide. En ny leir er etablert med mange utfordringer. Over 2000 av beboerne er unge, enslige menn. Dette er en gruppe som ofte blir glemt. De mangler det meste, deriblant klær, sko og nødvendige hygieneartikler.  Årets juleaksjon fra Sjøstjerne vil gå til klær og utstyr til unge, enslige menn.

This image has an empty alt attribute; its file name is camp_2020.jpg

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne samarbeider med Starfish Foundation, en offentlig registrert hjelpeorganisasjon drevet av lokalbefolkningen på Lesvos. Gjennom Solidaritetsforeningen Sjøstjerne kan du gi en gave i form av hygieneprodukter, varme klær eller sko. Dette er reelle gaver. Alle innsamlede midler går direkte til Starfish Foundation som så handler inn de ulike gavene og gir dem til de som trenger dem i flyktningeleiren. Alle gaver handles inn lokalt på Lesvos. På denne måten er du også med å støtte et lokalsamfunn som bærer enorme utfordringer etter at store deler av verdenssamfunnet har vendt flyktningsituasjonen i Hellas ryggen.

Gavealternativ 1: Sko kr 300,-

Gavealternativ 2: Varme klær kr 200,-

Gavealternativ 3: Hygieneprodukter kr 100,-

Kjøp med Vipps: Vipps til nr 539535. Legg inn ønsket sum. Skriv nr på valgt gavealternativ og din epostadresse i merknadsfeltet.

Kjøp via nettbank: Overfør til konto nr: 1506 14 56934. Legg inn ønsket sum. Skriv nr på valgt gavealternativ og din epostadresse i merknadsfeltet.

Når du har kjøpt gaven vil du i løpet av et par dager motta en pdf fil fra oss på mail med en takkehilsen og et illustrasjonsfoto av gaven. Ønsker du å kjøpe flere gaver gjentar du prosedyren.

Tusen takk for at du vil være med å hjelpe!

En vanskelig hverdag blant flyktninger på Lesvos. Hva bidrar Starfish Foundation med?

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne driver solidaritetsarbeid for mennesker i nød på Lesvos. Vi samarbeider vi med Starfish Foundation, en offentlig registrert hjelpeorganisasjon drevet av lokalbefolkningen på Lesvos.

I september 2020 brant flyktningeleiren Moria ned. Over 13 000 mennesker mistet sitt tilholdssted og det lille de eide. En ny leir er etablert med mange utfordringer. Starfish Foundation forteller om en rekke problemer, som mangel på vann, mat og klær og elendige sanitære forhold. Det er stor mangel på masker, antibac og muligheter for håndvask. Frykten for spredning av Covid -19 er stor.

De frivillige i Starfish jobber under krevende forhold. I sine forsøk på å drive solidaritetsarbeid møter de kritikk og trusler fra lokalbefolkning og tilreisende, høyreekstremistiske grupper. Starfish Foundation fortsetter allikevel sitt arbeid med å ivareta menneskenes mest nødvendige, daglige behov. De deler blant annet ut utstyr til nyfødte babyer og de fortsetter Safe Hands prosjektet som vi i Sjøstjerne har bidratt med midler til. De har stor nytte av bilen som vi har støttet med penger til bensin og vedlikehold. Bilen brukes til å transportere nødvendige varer til flyktningleiren og til å transportere enslige mindreårige flyktninger til viktige helseavtaler. Starfish Foundation planlegger også å starte opp igjen aktiviteter som selvforvarskurs for kvinner, språkkurs i engelsk og gresk og mobilt bibliotek.

En gruppe det er et presserende behov for å støtte med konkrete tiltak nå, er de over 2000 enslige unge menn i leiren. De mangler klær, aktivitetstilbud og støtte til å holde ut den krevende situasjonen de er i. Mange tiltak fra ulike frivillige organisasjoner er primært rettet mot barn og kvinner. Dette er viktige og nødvendige tiltak, samtidig som det også er et behov for å bidra til en litt bedre hverdag for enslige, unge menn. Årets juleaksjon fra Sjøstjerne vil derfor gå til denne gruppen. Nærmere informasjon om dette kommer snarlig.