Bli med og støtt viktige prosjekter for mor-barn i flyktningleiren på Lesvos!

I flyktningleiren på Lesvos bor det mange mødre med små barn. En vanskelig hverdag preget av mangel på grunnleggende trygghet, sanitære fasiliteter, helsetjenester, mat og husvære gjør at mødre og barn er en særlig utsatt gruppe.

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne driver solidaritetsarbeid for mennesker i nød på Lesvos. Vi samarbeider tett med Starfish Foundation, som er en offentlig registrert hjelpeorganisasjon drevet av lokalbefolkningen på Lesvos. Alle innsamlede midler fra årets vårkampanje går direkte til Starfish Foundation og drifte av deres to mor-barn-prosjekter:

Ammeprosjekt: Kommende og nybakte mødre får opplæring av frivillige, erfarne helsearbeidere om ammingens uvurderlige betydning for både barnets og morens helse. I en leir med elendige sanitære forhold, er amming et mye tryggere alternativ enn morsmelkerstatning og bruk av flaske, og bidrar til å gi barna en bedre start i livet.

Safe house: Sårbare og enslige kvinner og deres barn tilbys her et trygt sted å bo. På dette senteret kan de få støtte og hjelp fra frivillige på ulike områder som helse, juridiske rettigheter, språkopplæring og asylsøknad. Hensikten er at kvinnene skal bli bedre rustet til å stå på egne ben.

Sammen kan vi bidra til å gjøre en liten forskjell!

Vipps: 539535

Kontonummer: 1506 14 56934