Har du lyst til å jobbe som frivillig for Starfish?

Kanskje er du den Starfish trenger? Starfish Foundation er i sterkt behov av en person som kan jobbe frivillig som «Fundraising manager». Rollen som fundraising manager innebærer å ha et spesifikt ansvar for å skaffe midler til drift av Starfish sitt viktige arbeid med flyktninger i flyktningleiren på Lesvos. Arbeidet innebærer blant annet å søke på ulike stipender, legater og støtteordninger, å ha kontakt med og formidle informasjon til bidragsytere og støttespillere og å samarbeide med andre organisasjoner.

Du må beherske engelsk skriftlig og muntlig og kunne forplikte deg til å jobbe som frivillig for Starfish på Lesvos i minimum tre måneder. Mer om stillingen her: https://www.asterias-starfish.org/volunteer-positions

For å kontakte Starfish eller for å søke, send mail til: volunteers@asterias-starfish.org