Solidaritetskafe på Deichmann Grünerløkka 11.10.22. kl.18.00

Til denne Solidaritetskafeen i regi av Solidaritetsforeningen Sjøstjerne kommer forfatter og psykiater Svein Haugsgjerd. Han er kjent for sitt forfatterskap og aktive engasjement for og i psykisk helsevern og innen psykoterapi. Haugsgjerd er utdannet lege, og er spesialist i psykiatri, psykoanalytiker og forfatter. Han har vært en viktig stemme for en human psykisk helsetjeneste i en årrekke. Svein Haugsgjerd arbeidet ved Gaustad sykehus fra 1973 til 2012, og var sjefslege fra 1988 til 1992. I tillegg til lærebøker, har han skrevet bøker om temaer som kjærlighet og seksualitet. På Solidaritetskafeen vil Svein Haugsgjerd ta utgangspunkt i sin siste bok: «Psyke under press, samfunn i endring – psykisk smerte i den grenseløse konkurransens tid – et psykososialt, idehistorisk og samfunnsetisk perspektiv».  Haugsgjerd fremholder at i dag møtes mennesker oftere med respekt og vilje til empatisk innlevelse enn tilfellet var på 1950- og 1960-tallet. Det er likevel grunn til bekymring over dagens situasjon. Haugsgjerd tar til orde for motstand mot den rådende markedsliberalistiske tenkningen i helsevesenet. Han mener det er nødvendig å tale makten midt imot, og bevare håpet om et annet og mer humant samfunn. Etter Haugsgjerds presentasjon vil det bli samtale mellom Svein Haugsgjerd og Marit Borg Professor emerita.

Boken «Psyke under press» vil bli solgt under arrangementet for kr. 348,-

Vår kollega Mathias Engen, arbeider i regi av Sjøstjerne med å etablere sykkelverksteder på Lesvos, både for mennesker på flukt og lokalbefolkningen. Han vil fortelle om dette arbeidet og dets betydning for alle som deltar og hvordan vi andre kan bidra,

Vi håper å se deg på Deichmann Grünerløkka bibliotek tirsdag 11. oktober kl.18. Det vil bli solgt kaffe, kaker og holdt utlodning. Inngangspris er kr. 75,- – vi har VippsJ.

De økonomiske bidragene fra Solidaritetskafeen vil gå uavkortet til vår søsterorganisasjon Starfish Foundation sitt arbeid. Starfish ble startet av lokalbefolkningen på Lesvos. De arbeider for å hjelpe mennesker på flukt som kommer med båt til øya og lokalbefolkningen som gir støtte og omsorg til mennesker på flukt. Se: http://www.asterias-starfish.org/en/

Noen ganger kan en sykkel være så mye mer enn en sykkel – bli med og støtt Open Bike prosjektet på Lesvos!

Å være flyktning på Lesvos betyr for de fleste en hverdag preget av mangel på det meste – penger, tilgang på meningsfulle aktiviteter, transport, sosialt nettverk og tilhørighet til lokalsamfunnet. Hverdagen på Lesvos er også krevende for lokalbefolkningen, mange er uten arbeid og den økonomiske situasjonen på øya er vanskelig.

Vår greske søsterorganisasjon Starfish Foundation jobber utrettelig for å bedre hverdagen og levekårene for flyktninger på øya – og for lokalbefolkningen.

Gjennom sykkelprosjektet «Open Bike» lærer flyktninger og lokalbefolkningen å reparere og vedlikeholde sykler. Kjernen i prosjektet er etableringen av et enkelt sykkelverksted. Dette er en sosial arena hvor flyktninger og lokale kan møtes og utvikle grunnleggende ferdigheter om sykler og annet. Det å ha en fungerende sykkel gir muligheter til å komme seg rundt og delta i lokalmiljøet på en enkel og miljøvennlig måte.

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne støtter Open Bike gjennom å bidra til at frivillige fra Norge kan reise til Lesvos for å være med å bygge opp sykkelverkstedet og gi nødvendig opplæring. Vi bidrar også med innkjøp av verktøy og deler til sykkelverkstedet. Våre frivillige Mathias og Atma har nå reist. De har begge erfaring og kunnskap fra lignende prosjekter i Norge og utlandet. Vi gleder oss til å følge deres arbeide på Lesvos og til å se Open Bike utvikle seg, til glede og nytte for deltagere og lokalmiljøet. Vi håper du vil være med å støtte dette viktige prosjektet!

Noen ganger er en sykkel så mye mer enn en sykkel.


Alle donasjoner til Sjøstjerne går uavkortet til Starfish Foundation sitt arbeide.

Vipps Solidaritetsforeningen Sjøstjerne: 539535.

Kontonr: 1506 14 56934.

Har du lyst til å jobbe som frivillig for Starfish?

Kanskje er du den Starfish trenger? Starfish Foundation er i sterkt behov av en person som kan jobbe frivillig som «Fundraising manager». Rollen som fundraising manager innebærer å ha et spesifikt ansvar for å skaffe midler til drift av Starfish sitt viktige arbeid med flyktninger i flyktningleiren på Lesvos. Arbeidet innebærer blant annet å søke på ulike stipender, legater og støtteordninger, å ha kontakt med og formidle informasjon til bidragsytere og støttespillere og å samarbeide med andre organisasjoner.

Du må beherske engelsk skriftlig og muntlig og kunne forplikte deg til å jobbe som frivillig for Starfish på Lesvos i minimum tre måneder. Mer om stillingen her: https://www.asterias-starfish.org/volunteer-positions

For å kontakte Starfish eller for å søke, send mail til: volunteers@asterias-starfish.org

Sammen kan vi gjøre en forskjell – les mer om Starfish og de viktige prosjektene Sjøstjerne støtter

I disse førjulstider ønsker vi i Solidaritetsforeningen Sjøstjerne å komme med en liten oppdatering.

Takket være våre gode støttespillere har vi dette året kunnet bidra med verdifull økonomisk støtte til arbeidet vår greske søsterorganisasjon Starfish bedriver på øya Lesvos. Starfish jobber utrettelig med å bedre levekårene for beboerne i flyktningleiren og bidrar også ved behov med støtte til lokalbefolkningen på Lesvos.

Søtten fra vår norske søsterorganisasjon har dette året primært gått til to av Starfish sine viktige prosjekter. Det ene er prosjektet handler om å bygge opp et flerspråklig bibliotek til nytte og glede for både barn og voksne som lever i leiren. Biblioteket tilbyr bøker på 11 ulike språk. En populær del av tilbudet er høytlesnings-stunder for barn. Det andre prosjektet er et mor-barn prosjekt, med fokus på å bidra med støtte til kvinner og barn i en sårbar situasjon. Her jobber Starfish med undervisning om ammingens betydning for barns helse. Dette er særlig viktig i en flyktningleir med elendige sanitære forhold. Videre så har Starfish etablert et mor-barn senter ved navn Folia. Sårbare og enslige kvinner og deres barn tilbys her et trygt sted å bo. På senteret får kvinnene støtte og hjelp fra frivillige på ulike områder som helse, juridiske rettigheter, språkopplæring, asylsøknad og arbeid. Hensikten er at kvinnene skal bli bedre rustet til å stå på egne ben. Flere av kvinnene har gjennom senteret kommet seg ut i arbeid, og ved hjelp av støtte fra blant annet Sjøstjerne kan senteret tilby barnepass mens kvinnene er på jobb.

Vi i Sjøstjerne redder ikke verden, men sammen kan vi bidra til å gjøre en forskjell.

Til slutt – en vennlig oppfordring til venner, kjente og ukjente om å hjelpe oss med å støtte dette viktige arbeidet. All støtte som kommer inn nå før jul vil gå uavkortet til Starfish sitt mor-barn senter.

Vipps: 539535

Kontonummer: 1506 14 56934.

En varm takk til dere alle og riktig god jul.

Hilsen styret i Solidaritetsforeningen Sjøstjerne

Nyheter fra vår Starfish Foundation

Vår søsterorganisasjon Starfish Foundation sender jevnlig ut nyhetsbrev med oppdateringer om sitt arbeide. Her er en liten oppdatering:

Covid 19- restriksjonene er heldigvis lettet på, og Starfish jobber for fullt med en rekke viktige prosjekter. Ett av prosjektene som det jobbes med nå er «bibliotek-prosjektet». Ved hjelp av støtte og donasjoner fra støttespillere, heriblant Sjøstjerne, har Starfish bygget opp et flerspråklig bibliotek til glede og nytte for voksne og barn i flyktningleiren på Lesvos. Biblioteket består per i dag av over 5000 bøker på 11 ulike språk. Som en del av prosjektet bidrar Starfish også med bøker og materiell til en lokal skole i leiren . Denne skolen drives av flyktninger. Det er fremdeles behov for flere bøker på Somali og Farsi, så donasjoner til prosjektet er kjærkomne.

Andre viktige prosjekter er videreføring av håndvask-prosjektet, drift av Folia – et støttesenter for kvinner, ammeprosjektet og drift av Open Space – Starfish sitt lokale senter for ulike aktiviteter, opplæring og sosialt samvær, rettet mot både flyktninger og lokalbefolkningen. Du kan lese mer om Starfish sine prosjekter her: https://www.asterias-starfish.org/our-work