Empatiens begrensninger og betydning for moralen

Velkommen til et viktig og inspirerende solidaritetsseminar med:

Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo og

Per Nordtvedt, sykepleier og professor emeritus i medisinsk etikk, Senter for medisinsk etikk, UiO.

Empati gir oss mulighet for innlevelse i andres situasjon og er av grunnleggende betydning for moral og etiske begrunnelser. Empatievnen er et produkt av evolusjon og menneskelig sosialisering i samvær med andre; takket være andres empati kan jeg selv utvikle empati.

At empatievnen utvikles i samspillet med nære andre reiser spørsmålet om dens rekkevidde: hvor langt rekker den utover den nære kretsen og henimot andre som er ukjente og anonyme, ansiktsløse og fjerne? Kan den omfavne grupper av andre eller må den alltid orientere seg mot den enkelte? Historien har lært oss at empatien kan være nærsynt og den kan svikte. Den kan påvirkes og brytes ned som følge av gruppepress og/eller propaganda av ideologisk og politisk art. Empatien er både uunnværlig og skjør.

Foredragene vil belyse empatiens rolle i moralen, med særlig henblikk på ansvaret for våre nære og for global rettferdighet. Foredragene vil også belyse hvor galt det kan gå når empatien svikter.

Sted: Aktivitetshuset 31 B, Grønlandsleiret 31 B, 0190 Oslo.

Tid: Mandag 27. september 2021 kl. 18.

Det vil bli solgt kaffe, kaker og holdt utlodning. Inngangspris er frivillig – vi har Vipps.

De økonomiske bidragene vil gå uavkortet til vår søsterorganisasjon Starfish Foundation sitt arbeid for mennesker på flukt på øya Lesvos, Hellas.

Starfish Foundation: http://www.asterias-starfish.org/en/

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne: https://sjostjerne.com/  

Facebook: https://m.facebook.com/solidaritetsforeningensjostjerne

Hilsen foreningens styre ved Marit Borg, Trude Klevan, Bengt Karlsson, Anna Sabina Soggiu, Karin Haukalid og Thorbjørn Haugen.

Bli med og støtt viktige prosjekter for mor-barn i flyktningleiren på Lesvos!

I flyktningleiren på Lesvos bor det mange mødre med små barn. En vanskelig hverdag preget av mangel på grunnleggende trygghet, sanitære fasiliteter, helsetjenester, mat og husvære gjør at mødre og barn er en særlig utsatt gruppe.

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne driver solidaritetsarbeid for mennesker i nød på Lesvos. Vi samarbeider tett med Starfish Foundation, som er en offentlig registrert hjelpeorganisasjon drevet av lokalbefolkningen på Lesvos. Alle innsamlede midler fra årets vårkampanje går direkte til Starfish Foundation og drifte av deres to mor-barn-prosjekter:

Ammeprosjekt: Kommende og nybakte mødre får opplæring av frivillige, erfarne helsearbeidere om ammingens uvurderlige betydning for både barnets og morens helse. I en leir med elendige sanitære forhold, er amming et mye tryggere alternativ enn morsmelkerstatning og bruk av flaske, og bidrar til å gi barna en bedre start i livet.

Safe house: Sårbare og enslige kvinner og deres barn tilbys her et trygt sted å bo. På dette senteret kan de få støtte og hjelp fra frivillige på ulike områder som helse, juridiske rettigheter, språkopplæring og asylsøknad. Hensikten er at kvinnene skal bli bedre rustet til å stå på egne ben.

Sammen kan vi bidra til å gjøre en liten forskjell!

Vipps: 539535

Kontonummer: 1506 14 56934

Gi en gave til noen som ofte blir glemt!

I september 2020 brant flyktningeleiren Moria på Lesvos i Hellas ned. Over 13 000 mennesker mistet sitt tilholdssted og det lille de eide. En ny leir er etablert med mange utfordringer. Over 2000 av beboerne er unge, enslige menn. Dette er en gruppe som ofte blir glemt. De mangler det meste, deriblant klær, sko og nødvendige hygieneartikler.  Årets juleaksjon fra Sjøstjerne vil gå til klær og utstyr til unge, enslige menn.

This image has an empty alt attribute; its file name is camp_2020.jpg

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne samarbeider med Starfish Foundation, en offentlig registrert hjelpeorganisasjon drevet av lokalbefolkningen på Lesvos. Gjennom Solidaritetsforeningen Sjøstjerne kan du gi en gave i form av hygieneprodukter, varme klær eller sko. Dette er reelle gaver. Alle innsamlede midler går direkte til Starfish Foundation som så handler inn de ulike gavene og gir dem til de som trenger dem i flyktningeleiren. Alle gaver handles inn lokalt på Lesvos. På denne måten er du også med å støtte et lokalsamfunn som bærer enorme utfordringer etter at store deler av verdenssamfunnet har vendt flyktningsituasjonen i Hellas ryggen.

Gavealternativ 1: Sko kr 300,-

Gavealternativ 2: Varme klær kr 200,-

Gavealternativ 3: Hygieneprodukter kr 100,-

Kjøp med Vipps: Vipps til nr 539535. Legg inn ønsket sum. Skriv nr på valgt gavealternativ og din epostadresse i merknadsfeltet.

Kjøp via nettbank: Overfør til konto nr: 1506 14 56934. Legg inn ønsket sum. Skriv nr på valgt gavealternativ og din epostadresse i merknadsfeltet.

Når du har kjøpt gaven vil du i løpet av et par dager motta en pdf fil fra oss på mail med en takkehilsen og et illustrasjonsfoto av gaven. Ønsker du å kjøpe flere gaver gjentar du prosedyren.

Tusen takk for at du vil være med å hjelpe!

En vanskelig hverdag blant flyktninger på Lesvos. Hva bidrar Starfish Foundation med?

Solidaritetsforeningen Sjøstjerne driver solidaritetsarbeid for mennesker i nød på Lesvos. Vi samarbeider vi med Starfish Foundation, en offentlig registrert hjelpeorganisasjon drevet av lokalbefolkningen på Lesvos.

I september 2020 brant flyktningeleiren Moria ned. Over 13 000 mennesker mistet sitt tilholdssted og det lille de eide. En ny leir er etablert med mange utfordringer. Starfish Foundation forteller om en rekke problemer, som mangel på vann, mat og klær og elendige sanitære forhold. Det er stor mangel på masker, antibac og muligheter for håndvask. Frykten for spredning av Covid -19 er stor.

De frivillige i Starfish jobber under krevende forhold. I sine forsøk på å drive solidaritetsarbeid møter de kritikk og trusler fra lokalbefolkning og tilreisende, høyreekstremistiske grupper. Starfish Foundation fortsetter allikevel sitt arbeid med å ivareta menneskenes mest nødvendige, daglige behov. De deler blant annet ut utstyr til nyfødte babyer og de fortsetter Safe Hands prosjektet som vi i Sjøstjerne har bidratt med midler til. De har stor nytte av bilen som vi har støttet med penger til bensin og vedlikehold. Bilen brukes til å transportere nødvendige varer til flyktningleiren og til å transportere enslige mindreårige flyktninger til viktige helseavtaler. Starfish Foundation planlegger også å starte opp igjen aktiviteter som selvforvarskurs for kvinner, språkkurs i engelsk og gresk og mobilt bibliotek.

En gruppe det er et presserende behov for å støtte med konkrete tiltak nå, er de over 2000 enslige unge menn i leiren. De mangler klær, aktivitetstilbud og støtte til å holde ut den krevende situasjonen de er i. Mange tiltak fra ulike frivillige organisasjoner er primært rettet mot barn og kvinner. Dette er viktige og nødvendige tiltak, samtidig som det også er et behov for å bidra til en litt bedre hverdag for enslige, unge menn. Årets juleaksjon fra Sjøstjerne vil derfor gå til denne gruppen. Nærmere informasjon om dette kommer snarlig.

Hva skjer rundt Morialeiren og hva gjør Starfish Foundation?

Vi får regelmessig informasjon fra Starfish Foundation om hvordan de håndterer den krevende situasjonen etter at Morialeiren brant og hva de konkret bidrar med.

Den nye teltleiren har åpnet og flere tusen har flyttet inn. Mange ønsker imidlertid ikke bo i denne leiren og forblir på gata. De vil til fastlandet og få vurdert sin søknad. Covid-testing viser at det er økende smitte blant de som har flyttet inn i teltleiren. Starfish bidrar for øyeblikket med å dele ut mat og drikke til flyktninger som fortsatt oppholder seg langs hovedveien. De to varebilene til Starfish er på veien fra tidlig morgen til langt på natt og distribuerer nødvendige varer. Starfish bruker også mye tid på å gi informasjon, skape trygghet, trøste og berolige og støtte medmennesker i en fortvilet situasjon. Teamet til Starfish består av frivillige blant de som bodde i Morialeieren, lokale ressurspersoner og frivillige fra ulike land.

Starfish   er opptatt av å bidra til mest mulig forutsigbarhet og effektivitet i det pågående krisearbeidet. De arbeider for å skaffe sunn og holdbar mat. Det er fortsatt veldig varmt på dagtid og nok drikke, frukt og tørrmat som holder seg er viktig.

De som har flyttet til den nye leiren har begrensede muligheter til å vaske seg og få tak i vann. Tilgang på våtservietter hjelper, og håndklær er kjærkomne.   Tepper trengs – det er kjølige netter. Solcelleladere for mobiltelefoner gjør det mulig å følge med på hva som skjer og holde kontakt med familie og venner.

Starfish vil fortsette å bruke innsamlede midler til utstyr som masker, hansker og antibac for å begrense Covid-smitte. De vil også fortsette med å dele ut babybokser til familier med nyfødte barn og klær og utstyr til større barn. De innsamlede midlene fra Sjøstjerne kommer godt med i dette nødhjelpsarbeidet!