Hva skjer rundt Morialeiren og hva gjør Starfish Foundation?

Vi får regelmessig informasjon fra Starfish Foundation om hvordan de håndterer den krevende situasjonen etter at Morialeiren brant og hva de konkret bidrar med.

Den nye teltleiren har åpnet og flere tusen har flyttet inn. Mange ønsker imidlertid ikke bo i denne leiren og forblir på gata. De vil til fastlandet og få vurdert sin søknad. Covid-testing viser at det er økende smitte blant de som har flyttet inn i teltleiren. Starfish bidrar for øyeblikket med å dele ut mat og drikke til flyktninger som fortsatt oppholder seg langs hovedveien. De to varebilene til Starfish er på veien fra tidlig morgen til langt på natt og distribuerer nødvendige varer. Starfish bruker også mye tid på å gi informasjon, skape trygghet, trøste og berolige og støtte medmennesker i en fortvilet situasjon. Teamet til Starfish består av frivillige blant de som bodde i Morialeieren, lokale ressurspersoner og frivillige fra ulike land.

Starfish   er opptatt av å bidra til mest mulig forutsigbarhet og effektivitet i det pågående krisearbeidet. De arbeider for å skaffe sunn og holdbar mat. Det er fortsatt veldig varmt på dagtid og nok drikke, frukt og tørrmat som holder seg er viktig.

De som har flyttet til den nye leiren har begrensede muligheter til å vaske seg og få tak i vann. Tilgang på våtservietter hjelper, og håndklær er kjærkomne.   Tepper trengs – det er kjølige netter. Solcelleladere for mobiltelefoner gjør det mulig å følge med på hva som skjer og holde kontakt med familie og venner.

Starfish vil fortsette å bruke innsamlede midler til utstyr som masker, hansker og antibac for å begrense Covid-smitte. De vil også fortsette med å dele ut babybokser til familier med nyfødte barn og klær og utstyr til større barn. De innsamlede midlene fra Sjøstjerne kommer godt med i dette nødhjelpsarbeidet!

De som ikke hadde noe har nå mistet alt. Flyktningene på Lesvos trenger vår hjelp nå!

Natt til i dag begynte det å brenne flere steder i Morialeiren, en leir som huset 13 000 flyktninger. I løpet av morgentimene var mesteparten av leiren fullstendig utbrent. Tusenvis av mennesker har mistet alt og befinner seg nå uten husvære, vann, mat og andre nødvendigheter.  

Situasjonen er kaotisk og myndighetene har erklært unntakstilstand.  Faren for spredning av covid-19 smitte gjør situasjonen ytterligere vanskelig. Solidaritetsforeningen Sjøstjerne driver solidaritetsarbeid for mennesker i nød på Lesvos i samarbeid med Starfish Foundation. Starfish drives av lokale krefter på øya. Nå trenger de vår støtte for å kunne utføre sitt viktige arbeid. Det trengs penger til alt som mat, vann, tepper, medisiner og transport av enslige mindreårige. Alle innsamlede midler går uavkortet til Starfish sitt arbeide.

Tusen takk for at du viser solidaritet.

Hilsen Solidaritetsforeningen Sjøstjerne

VIPPS: 539535     Konto: 1506.14.56934

Gi din støtte til rene hender i Moria – en liten gjerning med stor betydning!

I Moria er frykten stor for at koronasmitten skal spre seg nå som Hellas gradvis slipper opp de strenge smitteverntiltakene. Håndvask er et effektiv og rimelig tiltak for å forhindre spredning av Corona og andre sykdommer.

Bli med og støtt Solidaritetsforeningen Sjøstjerne og Starfish Foundation sitt prosjekt «Safehands». Ved hjelp av innsamlede midler er det nå allerede etablert flere håndvask-stasjoner i Moria og det jobbes med å øke antallet. I de mest utilgjengelige områdene av leiren settes det ut såkalte Tippy Taps – enkle og funksjonelle installasjoner for håndvask.

Mens norske og andre lands myndigheter diskuterer hvordan man skal møte flyktningkrisen, leves hverdagen i Moria – en hverdag der folk mangler det meste. I en ekstremt utfordrende situasjon kan en liten gjerning ha stor betydning. Vi ser at hjelpen kommer frem og at den gjør en forskjell.

Alle bidrag tas imot med stor takk.

Vipps: 539535

Kontonr: 1506 14 56934

Rene hender i Moria – hjelpen kommer frem

4000 par med hender blir nå vasket daglig i Moria. Håndhygiene er avgjørende i bekjempelsen av Covid 19, men hva gjør man der hvor mulighetene for håndvask er nærmest ikke-eksisterende? Vi i Sjøstjerne er stolte og glade over å støtte Starfish Foundation sitt prosjekt «Safehands». Ved hjelp av innsamlede midler er det nå etablert fire håndvask-stasjoner i Moria og planen er å øke antallet.

Hver stasjon består av en 25 liters tanker med kran. Beboerne i leiren tar selv ansvar for den daglige driften. Starfish kjører skytteltrafikk til og fra leiren og sørger for påfyll av vann i tankene.

Støtte fra Sjøstjerne bidrar også til utdeling av babybokser som inneholder nødvendig utstyr til nyfødte babyer. Starfish er ukentlig inne i leiren og deler ut disse boksene. I en ekstremt utfordrende hverdag betyr enkle tiltak som disse mye.

Tusen takk til alle som har bidratt. Vi håper dere vil være med og støtte dette viktige arbeidet videre.

Det nytter – håndvask redder liv!

Først og fremst – tusen takk til alle våre gode støttespillere. Takket være deres støtte overførte vi den 16. april kr 55 000 til Starfish Foundation og deres håndvaskprosjekt i Morialairen!

Starfish har nå installert 2 håndvaskstasjoner ved inngangen til leiren. Hver vaskestasjon består av et stativ med en 30 liters vanntank med kran og en bøtte under som samler opp vannet. Stasjonene produseres lokalt og det benyttes i størst mulig grad gjenbruksmaterialer.

Stasjonene benyttes av beboerne i leiren og av besøkende, slik at ikke disse tar med seg smitte inn. Frivillige er tilstede hver dag og orienterer om koronasituasjonen og betydningen av håndvask for å forhindre smittespredning. Stasjonene er i bruk hele døgnet og brukes daglig av flere tusen mennesker. Starfish håper på å installere flere stasjoner på egnede steder i leiren slik at alle beboerne kan få vasket hendene minst en gang daglig. Målet er at beboerne selv skal ta over ansvar for drift og vedlikehold av stasjonene. Prosjektet støttes av alle andre arbeidende organisasjoner i Moria.

Dersom du ønsker å bidra til videre drift av dette livreddende prosjektet, er vi takknemlige for all støtte. Alle donasjoner til Sjøstjerne går uavkortet til Starfish Foundation sitt arbeide.

Vipps Solidaritetsforeningen Sjøstjerne: nr 539535

Kontonr: 1506 14 56934