Presentasjon av styret

Styret: Marit, Trude, Siw og Bengt

Bengt Karlsson er født i 1955 og arbeider som professor i psykisk helsearbeid. Han har vært på seminarer og ferier på Lesvos siden 1997, og setter stor pris på øyen, dens innbyggere og deres fantastiske innsats for å hjelpe mennesker i nød de siste 5 årene. I 2014 ble Bengt kjent med Melinda McRosti som var initiativtaker til den lokalbaserte hjelpeorganisasjonen Starfish. De drev, og driver, et omfattende hjelpearbeidet for lokalbefolkningen og flyktninger på Lesvos. Sammen med oss andre har Bengt startet Solidaritetsforeningen Sjøstjerne som samarbeider med Starfish.

Marit Borg er født i 1952 og arbeider som professor i psykisk helsearbeid.  Hun har vært på seminarer på Lesvos og blitt kjent med øyas kultur og det store ansvar innbyggerne tar for å hjelpe mennesker i nød. Har lest og hørt om Starfish sitt imponerende arbeid og er glad for muligheten til å bidra i dette hjelpearbeidet gjennom Solidaritetsforeningen Sjøstjerne.

Trude Klevan er født i 1970 og arbeider som førsteamanuensis i psykisk helsearbeid.  Hun har tidligere jobbet klinisk innen psykisk helsevern og barnevern. Hun har aldri vært på Lesvos, men har lest og hørt om øya og innbyggernes innsats for å hjelpe mennesker i nød. Hun har i den forbindelse også hørt om Starfish sitt imponerende arbeid og er glad for muligheten til å bidra i dette hjelpearbeidet gjennom Solidaritetsforeningen Sjøstjerne.

Siw Tønnessen er født i 1975. Jobber i Oslo kommune med oppfølging av ungdom med psykiske utfordringer. Her møter hun fra tid til annen unge mennesker som har flyktet fra krig og uroligheter. Er barnevernspedagog og familieterapeut. Har feriert i Hellas, men aldri på Lesvos. Drevet av et sosialt engasjement ble hun interessert i det arbeidet Bengt, Marit og Trude var i gang med. Derfor er hun med i Solidaritetsforeningen Sjøstjerne.

Ta gjerne kontakt på mail: sjostjerne@outlook.com 

%d bloggere liker dette: